• Home
  • Publications
  • Shannon Group plc 2015 Annual Report Grúpa na Sionainne, Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2015

Shannon Group plc 2015 Annual Report Grúpa na Sionainne, Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2015

Is grúpa tráchtála leathstáit atá i nGrúpa na Sionainne cpt ina bhfuil trí chuideachta, atá dírithe ar thairbhí eacnamaíocha a sholáthar d’Iarthar na hÉireann agus don gheilleagar níos leithne náisiúnta. Bunaíodh an Grúpa go foirmeálta ar an 5 Meán Fómhair 2014, le hAerfort na Sionainne, Maoin Tráchtála na Sionainne agus Oidhreacht na Sionainne á dtabhairt le chéile.

Soláthraíonn Grúpa na Sionainne cpt seirbhísí aeriompair agus eitlíochta ag Aerfort na Sionainne agus a phurláin, le tacaíocht á sholáthar don chnuasach eitlíochta atá ag fás sa tSionainn, trí bhranda an IASC, cuireann sé réadmhaoin agus sóchmhainní talún Mhaoin Tráchtála na Sionainne chun tairbhe, agus soláthraíonn réimse de roghanna turasóireachta oidhreachta do chuairteoirí tríd a chuideachta turasóireachta Oidhreacht na Sionainne. Inniu, bíonn os coin 600 duine fostaithe ag an nGrúpa san ardséasúr.

Tuarascáil Bhliantúil 2015 Ghrúpa na Sionainne cpt

Shannon Group plc is a commercial semi-state group comprising three companies, focused on delivering economic benefits for the West of Ireland and the wider national economy. The Group was formally established on 5 September 2014, bringing together Shannon Airport, Shannon Commercial Properties and Shannon Heritage.

Shannon Group plc provides air transport and aviation services at Shannon Airport and its environs, supports the growing aviation cluster at Shannon through the IASC brand, harnesses its property and land assets owned by Shannon Commercial Properties, and offers visitors a range of heritage tourism options through its tourism company Shannon Heritage. Today, the Group employs over 600 people in high season.

Shannon Group plc 2015 Annual Report

 

 

Shannon Group – A Growth Engine for Ireland – watch video.

Contact

Shannon Airport, Co Clare.
t: +353 (0)61 712000 e: info@shannongroup.ie
A Shannon Group Company