Skip to Content

Straitéis an Ghrúpa

Tá ár straitéis le haghaidh fás eacnamaíoch sa réigiún a chur chun cinn agus geilleagar inbhuanaithe agus rathúil a spreagadh trí na gnólachtaí eitlíochta, reádmhaoine agus turasóireachta dár gcuid dírithe ar na cuspóirí straitéiseacha dár gcuid a sholáthar.
Creidimid gur féidir tairbhí eacnamaíocha follasacha a sholáthar d'Éirinn trí nascacht a fhás, trí shócmhainní bonneagair nua a fhorbairt agus trí líonta na gcuairteoirí ar ár n-eispéiris chuartaíochta a mhéadú. Ní mór cur leis an uaillmhian sin trínár dtreochlár straitéiseach trína chinntiú go ndéanaimid an láidreacht airgeadais agus oibríochtúil a choimeád chun infheistíocht inbhuanaithe a dhéanamh sa todhchaí.
 
Mar ghrúpa, tá a fhios againn go maith go bhfuil inbhuanaitheacht, táirgiúlacht, cáilíocht, sineirgí an ghrúpa, agus sláinte agus sábháilteacht tábhachtach. Léirítear an smaointeoireacht sin inár straitéis agus táimid muiníneach go léirítear go lánsoiléir leis freisin ár bhfócas méadaithe ar inbhuanaitheacht, ar fhorbairtí nuálacha, agus ar roghanna ár gcustaiméirí atá ag athrú.

Ár Straitéis a Shainmhíniú ag Grúpa na Sionainne

  • Nascacht a Fhás
  • Sócmhainní an Phríomh-bhonneagair a Sheachadadh
  • An Gnó a Fhás agus Torthaí Tráchtála a Spreagadh
  • Fócas ar Fhorbairtí Oibríochtúla Leanúnacha
  • Freagracht um an gComhshaol a Chothú
  • Rathúlacht sa Ghnó a Sheachadadh Trí Dhaoine

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us