Skip to Content

Grúpa na Sionainne sa Phobal

Creidimid go diongbháilte go bhfuil rath ár ngnólachta bunaithe ar phobal éagsúil atá ag dul ó neart go neart. Léigh níos mó thíos faoi conas a oibrímid i ndlúthchomhar le daoine, le grúpaí, le carthanachtaí agus i réimsí eile - agus tacaíocht á tairiscint againn agus ag cur le tionscnaimh an phobail de gach cineál.

Tiomsú airgid dár gcarthanachtaí roghnaithe

Gach bliain, roghnaíonn an fhoireann ó ar fud an Ghrúpa iomláin dhá charthanacht dá ndéanfaidh siad airgead a thiomsú thar chúrsa na bliana sin. Is cúis mhór bróid dúinn chun a fhógairt gur thiomsaigh siad níos mó ná €350,000 ó thús an chláir in 2013 – agus níl muid críochnaithe go fóill!  Is féidir leat faisnéis maidir le carthanachtaí 2020 Ghrúpa na Sionainne a fháil díreach anseo 
 

Aitheantas á thabhairt do thábhacht spóirt dár bhfolláine

Bhí Rugbaí na Mumhan ina chuid dhílis den saol i réigiún na Sionainne leis na glúnta. Agus mar thacadóirí agus mar urraitheoirí araon, seasann muid gualainn ar ghualainn lenár bhfoireann i ndearg. Tá sé ríthábhachtach aitheantas iomlán a thabhairt don ról tábhachtach atá ag spórt ar fud ár réigiúin agus thar na blianta thacaigh Grúpa na Sionainne leis an oiread sin imeachtaí agus clubanna spóirt.

Ag Tacú leis an bPobal Gnó

Tá gnó áitiúil ag croílár gach geilleagair agus oibrímid i ndlúthchomhar le ceannairí gnó ar fud an réigiúin trí raon d'imeachtaí. Is Uachtarán ár POF Mary Considine ar Chumann Tráchtála na Sionainne ó Mheitheamh 2018. Trínár ról mar urraitheoir ag Duaiseanna Gnó Chumann Tráchtála na Gaillimhe cuidíodh le himeacht a reáchtáil trína dtugtar aitheantas agus ardán do raon de ghnólachtaí sármhaithe ó ar fud an réigiúin.

Mar óstaigh imeachtaí rialta d'eagraíochtaí gnó amhail Cumann Onnmhaireoirí na hÉireann, taispeánann muid ár dtacaíocht do ghnólachtaí áitiúla agus tuigimid go hiomlán gurb ionann a gcuid oibre crua agus an breosla lena gcuirtear ár ngeilleagar áitiúil chun cinn.

Ag cuidiú le feirmeoirí áitiúla in am an ghátair

I dtréimhsí deacra, is minic nach mór do phobail obair a dhéanamh le chéile chun réitigh a aimsiú. In 2013 agus in 2018, buaileadh earnáil áitiúil na talmhaíochta ag géarchéimeanna fodair gan fasach mar thoradh ar adhaimsir a tharla. Ar an ócáid sin, chuir Grúpa na Sionainne gearradh féir luath chun feidhme ag Aerfort na Sionainne, chun an brú ar ár gcomharsana feirmeoireachta a laghdú trí fhoinse fodair eile a sholáthar. Faigh níos mó amach anseo.

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us