Skip to Content

Grúpa na Sionainne – Cáil na Nuála

Le linn níos mó ná 80 bliain, bhí ról lárnach ag ár gcomhluadar de ghnólachtaí maidir le fás eacnamaíoch a spreagadh ar fud an réigiúin. Cé nár bunaíodh é ach go dtí 2014, tá an cónascadh seo de thrí chuideachta rathúla fréamhaithe i stair cheannródaíoch agus fócas ríshoiléir aige ar an ngeilleagar áitiúil agus ar an bpobal áitiúil a spreagadh.
 
In 2014, rinneadh Aerfort na Sionainne, Oidhreacht na Sionainne, agus Réadmhaoine Tráchtála na Sionainne a chomhtháthú go rathúil faoi scáth Ghrúpa na Sionainne agus cuspóir amháin ar intinn aige. Trí acmhainneacht an aerfoirt, agus na talún agus na réadmhaoine timpeall air, a uasmhéadú, agus cumhacht na turasóireachta oidhreachta á cur chun tairbhe ag an am céanna, d'fhéadfainn rud fíor-uathúil a chruthú. Tá branda aonair againn anois agus an cumas ag baint leis chun ár réigiún a chur chun cinn agus chun leanúint lenar scéal do na glúnta atá le teacht.

Dátaí & Imeachtaí Suntasacha

 • 2019: Clár athraithe ó bhonn €6m fógartha ag Oidhreacht na Sionainne do Bhun Raite.
 • 2018: Níos mó ná ¼ milliún euro tiomsaithe ag Fostaithe Ghrúpa na Sionainne do charthanachtaí, Gnólacht na Bliana buaite ag Grúpa na Sionainne ó Chumann Tráchtála Luimnigh, infheistíocht €40m in SFZ (Limistéar Neamhchustaim na Sionainne) curtha i gcrích ag Réadmhaoine Tráchtála na Sionainne.
 • 2017: Comóradh céad bliain ó rugadh an Dr. O'Regan ceiliúrtha ag Grúpa na Sionainne.
 • 2015: Conradh le haghaidh Músaem Ardoifig an Phoist (GPO) a oibriú buaite ag Oidhreacht na Sionainne.
 • 2014: Grúpa na Sionainne curtha le chéile.
 • 2013: Neamhspleáchas ó Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (DAA) tugtha d'Aerfort na Sionainne, Ionad Seirbhísí Eitlíochta Idirnáisiúnta (IASC) bunaithe, méadú 17% ar líon na bpaisinéirí tuairiscithe ag Aerfort na Sionainne.
 • 2010: 1 Márta, d'éirigh Aerfort na Sionainne ina chéad aerfort lasmuigh de SAM chun seirbhísí Chustaim agus Chosaint Teorann SAM a thairiscint d'aerárthaí príobháideacha, rud úrnua eile ar an domhan don aerfort.
 • 2009: Ba é Aerfort na Sionainne an chéad aerfort lasmuigh de Mheiriceá chun CCT SAM (seirbhísí Chustaim agus Chosaint Teorann SAM) a thairiscint.
 • 2008: Fógraíodh i Samhain go gcuirfí iniúchtaí custam agus talmhaíochta leis.
 • 1988: Bunaíodh ARI (Aer Rianta Idirnáisiúnta).
 • 1987: Bunaíodh Oidhreacht na Sionainne.
 • 1986: Osclaíodh saoráid réamh-imréitigh de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá anseo, agus cuireadh deireadh leis an riachtanas dul trí rialú inimirce ar theacht isteach i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
 • 1963: Thug Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá, John Fitzgerald Kennedy, cuairt ar Aerfort na Sionainne agus chuir sé tús le cuairt thraidisiúnta ó Uachtaráin SAM chuig Aerfort na Sionainne ina dhiaidh sin.
 • 1960: Osclaíodh Caisleán Bhun Raite. Bhain a lán aeriompróirí idirnáisiúnta úsáid as Aerfort na Sionainne agus bhí clú air mar an geata idir an Eoraip agus Críocha Mheiriceá – is beag eitleán a bhí in ann an turas a dhéanamh gan athbhreoslú anseo.
 • 1959: Forbraíodh Limistéar Neamhchustaim na Sionainne (SFZ) trí bhunú Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Cuideachta Forbartha na Sionna).
 • 1947: D'éirigh Aerfort na Sionainne ina chéad aerfort saor ó dhleacht ar an domhan.
 • 1945: Bunaíodh céad aerfort trasatlantach na tíre ag an tSionainn chun freastal ar éilimh na teicneolaíochta aerárthaigh a bhí i mbéal forbartha agus rúidbhealach agus aerfort buan ann.
  • 24 Deireadh Fómhair - tháinig an chéad eitilt tráchtála sceidealaithe, DC-4 de chuid American Overseas Airlines, tríd an aerfort.
  • 16 Meán Fómhair - tháinig an chéad eitilt phrofa thrasatlantach, DC-4 de chuid Pan Am ó Nua-Eabhrac, chun talún ag Aerfort na Sionainne.
 • 1939: Bhain na céad eitiltí trasatlantacha de chuid Aerfort na Sionainne úsáid as críochfort muireitleáin ag Faing ar thaobh deisceartach Inbhear na Sionainne.

Limistéar Neamhchustaim na Sionainne – an chéad limistéar saorthrádála ar an domhan

Bunaíodh Limistéar Neamhchustaim na Sionainne i 1959 agus ba é sin an chéad limistéar saorthrádála ar an domhan. Ag an am sin, bhí rath Aerfort na Sionainne ag brath ar eitiltí trasatlantacha ag stopadh anseo chun athbhreoslú. Ach mar gheall ar fhorbairtí ar theicneolaíocht aerloingseoireachta bhí na laethanta sin ar an dé deiridh mar roimh i bhfad bheadh an raon ag aerárthaí tráchtála an t-aerfort a sheachaint.

Chuir Stiúrthóir Aerfort na Sionainne ag an am sin, Brendan O'Regan, togra faoi bhráid an rialtais chun limistéar déantúsaíochta ar leith a bhunú agus dreasachtaí cánach speisialta ag baint leis. Leis sin chruthófaí poist lena raibh géarghá mar aon le haerthrácht dírithe ar Aerfort na Sionainne. Bunaíodh an láithreán in aice leis an aerfort i 1959, agus rinneadh é a shíneadh roinnt blianta ina dhiaidh sin chun Baile na nGaibhne a chuimsiú.

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us