Skip to Content

Ag Oibriú le Grúpa na Sionainne

Tá ár ndaoine ag croílár gach rud a dhéanaimid agus tá ról tábhachtach ag gach ball dár bhfoireann maidir le torthaí a sholáthar dár ngnólachtaí. Nuair a théann tú linn ag Grúpa na Sionainne, rachaidh tú isteach i dtimpeallacht oibre atá dinimiciúil agus corraitheach, áit ina dtabharfar meas ar d'ionchur agus ar do thaithí.

Sa lá atá inniu ann, baineann 700 duine ar feadh 14 láthair in Éirinn sult as bheith ag obair i gcomhluadar sofhreagrúil, uathúil de ghnólachtaí saineolaíocha ina lán réimsí éagsúla. Agus éagsúlacht de róil á nglacadh acu in eitlíocht, i réadmhaoin agus i dturasóireacht, cuirtear dúshlán roimh ár bhfoirne cumasacha, déantar iad a chumasú agus tugtar luach saothair dóibh ar fud ár dtimpeallacht oibre atá spreagtha ag daoine.
 
Is é a mbuaic é dár ndaoine le bheith ag obair i dtimpeallacht lena gcinntítear gur féidir leat do dhícheall a dhéanamh agus do dhícheall a bhaint asat féin araon. Mar gheall ar shochair phearsanta shármhaithe, ar bhunluachanna láidre de Chomhpháirtíocht, de Mhórtas, de Bhuansheasmhacht agus de Dhaoine, agus ar fhócas ar obair foirne, is áit oibre den chéad scoth í gan sarú.
 
Féach thíos le fáil amach cad atá i gceist le bheith rannpháirteach i nGrúpa na Sionainne.
(físeán ó Lá Idirnáisiúnta na mBan)

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us